အ႐ႈပ္နဲ႔အလုပ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
မုိးလင္းမွ ေန၀င္ထိေအာင္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ့ အေတြးမ်ား
အ႐ႈပ္နဲ႔အလုပ္ေတြ ေန႔တုိင္း ရွင္းမရပါ
ကုိယ့္ရဲ႕အသက္တာ ျပန္စဥ္းစား ႏွလံုးသားထဲမွာ ဗလာႀကီးလား
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္ဟာ လူသားတုိင္းအတြက္ပါ

PRE-CHO
အနီးနားေလး အၿမဲတမ္းရွိေနသူ
ဒါကုိ သင္ေမ့ေလ်ာ့လုိ႔ေနလား

CHORUS
ထင္ရာေတြ ဇြတ္လုပ္တဲ့လူသား ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့လုိ႔ေနလား
ထုိအရွင္ဟာ သင့္ရဲ႕အနား အစဥ္ရွိတာ ျပန္စဥ္းစား
လူဆုိတာ အျပစ္နဲ႔မကင္းႏုိင္ပါ ဒါကုိ သူသိလုိ႔ အသက္စြန္႔သြား
ထုိအရွင္ဟာ ဒုိ႔ရဲ႕အနား အစဥ္ရွိတာ ျပန္စဥ္းစား

VERSE 2
ေလာကႀကီးဟာ တကယ္ေၾကာက္စရာ အဆံုးထိေကာင္းသူရယ္ မရွိပါ
အၿမဲတမ္း ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇင္း စိတ္ပ်က္စရာ
ပါးစပ္ကေျပာေနေတာ့ ဘုရားတရား လုပ္တဲ့လက္ေတြက ကားယား
ေသြးတဲ့အခုိက္မွာ အျပစ္ေျပာမိခဲ့ခ်ိန္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.