အမွန္ဆီကုိလွမ္းခဲ့ပါ

>>>Download

ေတးေရး - ေစာခူဆဲ
ေတးဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
ရုန္းထြက္ခဲ့ပါေတာ့ ဒီသံသရာႏြံႀကီးထဲက
မယံုၾကည္တဲ့အေျပာ ႏွင္လုိတဲ့ အၾကည့္ေတြၾကား
အက်ဳိးမရွိ တပ္မက္မႈေတြ
မင္းခႏၶာကုိ ၀ါးမ်ဳိသြားမယ္

VERSE 2
ေျပးထြက္ခဲ့ပါေတာ့ ေဖးမသူ အနားနားမရွိလည္း
အၾကင္နာလက္မ်ား အနာဂတ္ထဲ လွေစဖုိ႔
ခြန္အားေပး ေႏြးေထြးလုိက္မယ္
ႏွလံုးသားမွာ မင္းအတြက္ ဒုိ႔အၿမဲ

CHORUS
မမွားဖူးသူမရွိဘူး နားလည္ပါတယ္
မုိက္ဇာတ္ကုိ မသိမ္းေစခ်င္ဘူး မင္းသိသင့္တယ္
ရီေ၀ထုိင္းမႈိင္း ခ်ိနဲ႔အားအင္
အႏၱရာယ္ေတြၾကား ဘ၀ကုိ အဆံုးမခံနဲ႔
အမွန္ေတြဆီကုိ ေျပးထြက္ခဲ့


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.