သခင့္မ်က္ရည္

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ စီးေသာ ေသြးစမ္းကုိ ေသာက္သံုး၏
ဆာေလာင္ျခင္း သင့္ဘ၀မွ ၿငိမ္းၿပီလား
သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာ အသက္မုန္႔ကုိ မွီ၀ဲ၏
ဆာေလာင္ျခင္း မြတ္သိပ္ျခင္း ၿငိမ္းၿပီလား
တည္စရာ ခြန္အားနဲ႔ ျပည့္ၿပီလား

CHORUS
သခင့္ ၀မ္းနည္းမဆံုး မ်က္ရည္မ်ား
အုိ စီး စီးက်တဲ့ မ်က္ရည္မ်ား
ျပဳၿမဲသေဘာနဲ႔ အႏွစ္မဲ့ အုိ အစဥ္အလာ
အေသြးအသား အဖုိးအခ မသိတဲ့ အုိလူသား

VERSE 2
သခင္သည္ ဤမုန္႔ကား ငါ၏ ကုိယ္ခႏၶာပင္ျဖစ္၏
ထုိခႏၶာ၏အခကုိ နားလည္လား
သခင္သည္ ဤခြက္ကား သြန္းေသာ ငါ့အေသြးပင္ အုိ ျဖစ္၏
လူအမ်ားတုိ႔၏ အျပစ္လြတ္ေစရာ
ဆုိစကား သင့္ႏွလံုးသား သိရဲ႕လား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.