ပူေဇာ္ရာသီခ်င္း

>>>Download

ေတးေရး - အားဆီ
ေတးဆုိ - ေမရီဆုိင္းရမ္

VERSE
ယူေဆာင္လာၿပီ ကုိယ္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ခႏၶာ၀ိညာဥ္ ပူေဇာ္ရာသီခ်င္း
ေက်းဇူးျပဳ၍ လက္ခံမူပါ ႏွလံုးသားထဲက ခ်ီးမြမ္းရာ သီခ်င္းေလးမ်ားဟာ
သခင့္ရဲ႕နားထဲ ႏူးညံ့စြာ ေပ်ာ္၀င္ေစကြယ္
ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ၀တ္ျပဳရာ သီခ်င္းေလးမ်ားဟာ
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ ခ်ဳိၿမိန္ေစကြယ္

CHORUS
မုိးျမင့္အထက္မွာ ေနထုိင္သူ အၿမဲတမ္း ျပည့္စံုခ်မ္းသာသူ
ေလာကအျပစ္ကုိ မလုိခ်င္ဘူး အျပစ္မဲ့ အသက္ကုိစြန္႔ေလသူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.