ဘ၀မဲ့ခ်ိန္

>>>Download

ေတးေရး - T. ခင္ရမ္
ေတးဆုိ - တြယ္ကယ္လ္

VERSE
ကရာနီလမ္းကုိ ရွာေနသူမ်ား အေမွာင္ထုထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနဆဲ
ေမွ်ာ္လင့္ရာပန္းတုိင္ ရွာေနေသာ္လည္း မေတြ႕ႏုိင္
အခ်ိန္ေတြကုိ စဥ္းစားမိေနတုိင္း က်င္လည္စရာေကာင္းတဲ့ ေလာကအလွ
အျမင္ဆုိးေတြ ဖံုးလႊမ္းေနဆဲ စဥ္းစားရင္ ဆံုး႐ႈံးမႈရလဒ္သာ အေျဖေပၚလာ

CHORUS
ေရွ႕ဆက္ကာ ဒီအတုိင္းဘ၀ေတြ ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးမွာလား
စဥ္းစားပါ အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ဘ၀ကုိ အေကာင္းဆံုးျပဳျပင္ပါ
ေ၀ဟင္ယံထက္ ပ်ံ၀ဲလုိ႔ အေတာင္ပံေလးေတြ တပ္ဆင္လုိ႔
စဥ္းစားပါ ဖန္ဆင္းအား သတိရကာ အသက္ရွင္ပါ

BRIDGE
(အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ေမတၱာ ဘယ္အရာႏွင့္မွ် ႏႈိင္းလုိ႔မရ
အခ်ိန္ေလးမေႏွာင္းခင္မွာ သခင့္အတြက္ ေပးဆပ္ပါဦး)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.