သိသင့္သေလာက္

>>>Download

ဆုိ - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
အခ်ိန္အခါေတြဟာ မ်က္တစ္မွိတ္မွာ ကမၻာလည္တာကုိ မသိရပါ
ၿပိဳခ်ိန္တန္မယ့္ ေလာကေျမ ဒီကမၻာအကၽြန္ေတြ မီးနဲ႔ေဆး
ဘယ္သူပုိလုိတာ ငါနဲ႔မဆုိင္ ငါလုိတာ ငါရမွထင္
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႀကံဳရင္ ငါ့အတြက္ ကံပဲတဲ့

VERSE 2
ကုိယ္ယံုၾကည္ရာ ဘုရားအတြက္သာ ဒီကမၻာေျမမွာ ခ်ီးမြမ္းၾက
ဘယ္သူေတြအသက္ေပးရဲလဲ ဆံုရင္တုိင္ပင္အျငင္းပြားခဲ့
တကယ္ဆုိ ျဖဴစင္တာ အဖဘုရားပဲ ရင္ခုန္သံေတြမွားသြားလည္း
အဆံုးသတ္ခရီးမ်ားေက်ာ္ရင္ ဘုရားေတြ႕မွာပဲ

CHORUS
အုိး… ေမးရင္ၾကာတယ္ လက္ေတြ႕စမ္းၾကည့္
ေတြးရင္ ငုိင္မယ္ အဆံုးသတ္မလွပ
တကယ္ဆုိ ေရဟာ အၿမဲၾကည္မလား

VERSE 3
အုိ ယံုလြယ္တဲ့ ေလာကကၽြန္ ဒီကုိယ္ခႏၶာ ပစၥည္းဓနၾကား
ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္ သမၼာက်မ္းေလးေတာင္ ဘယ္ေနရာကုိသြားေမ့ထားခဲ့
အႏၱရာယ္ေကာင္မွာ ဘုရားအတြက္ပဲ ခႏၶာေသစဥ္ဘုရားအတြက္တဲ့
ေကာက္႐ုိးမီးမ်ားေလာင္ေသာ္ ခင္ဗ်ားအျပဳပါပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.