သခင့္ေမတၱာ

>>>Download

ေတးေရး - အင္ဗ်ဲမ္းေလး
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ခြဲသြားဖုိ႔ ကၽြႏု္ပ္မွာ သတၱိမရွိေတာ့ဘူး
ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္လုိအေျခအေနရွိပါေစ
ကုိယ္ေတာ္နဲ႔ေ၀းရမယ့္အျဖစ္မ်ဳိး အုိ
စိတ္ကူးထဲေတာင္မရွိေတာ့ဘူး ေႏြးေထြးမႈေတြ အျပည့္ရွိတယ္
ရင္ခြင္ေတာ္ထဲမွာ အၿမဲတေစ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာနဲ႔

VERSE 2
မျမင္ႏုိင္တဲ့စြမ္းအားတစ္ခု စ၀င္ေရာက္ရွိခဲ့လုိ႔
ဒီကမၻာရဲ႕ ေမွာင္မုိက္ထဲ လူေတြအလယ္မွာ အလင္းျဖစ္ေစ
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရြးေကာက္ ခြဲခန္႔ျခင္း အုိ
ပီတိ၀မ္းသာဆုိ႔မ်က္ရည္ မွားယြင္းမႈေတြအတိကင္းတဲ့
အႀကံအစည္ေတာ္ထဲမွာ အၿမဲတေစ အရာရာခ်ီးမြမ္းကာေလ

CHORUS 1
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာ ၀ဲဂယက္ထဲက ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး
သခင့္ရဲ႕သစၥာလက္ေတာ္ထဲက ေျပးမထြက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသားေလးကုိ/ကၽြႏု္ပ္ဘ၀ရဲ႕အားအင္ေတြ
လွပေစ  အူး

ENDING
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာပုိက္ကြန္ထဲက ေဖာက္မထြက္နုိင္ေတာ့ဘူး
သခင့္ရဲ႕သစၥာရဲတုိက္ထဲက တစ္ဖ၀ါးမွ မခြါေတာ့ဘူး
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသားေလးကုိ လွပေစ
အူး..


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.