ဘ၀မီးအိမ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး၊ မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
ငါ့ဘ၀ ညေမွာင္ေတြထဲ သူဟာ ဘ၀ရဲ႕ ညမီးအိမ္
လဲက်ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုိင္း သူဟာ ငါ့ကုိ ထူမခဲ့
လမ္းမွား မေရာက္ေစခဲ့ဘူး အၿမဲတမ္း တြဲေခၚေနၿမဲ
သခင္ရဲ႕အခ်စ္နဲ႔

VERSE 2
ေလာကလမ္းေတြ ေလွ်ာက္ရင္း ေျခေခ်ာ္လဲမိေနခဲ့သူ
ကုိယ့္အတြက္ ပန္းတုိင္ေတြ ေ၀း ထင္ေနခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ
အနီးနားေလးမွာရွိဆဲ ကမ္းလက္လွမ္းေနခဲ့အၿမဲ
ရွင္သန္ခ်ိန္တုိင္း / အခ်ိန္နာရီတုိင္း

CHORUS
အဆုိးေတြရွိပါေစ အားေတြနည္းပါေစ
ေရာက္ေအာင္သြားမယ္ ပန္းတုိင္ထိ
အားေတြေပးမယ္ တြဲေခၚဦးမယ္
လမ္းျပေပးသူ အနားမွာရွိ ေယ႐ႈ

BRIDGE
ေရာင္စံုျခယ္တဲ့ လူေတြရဲ႕ၾကားထဲ
ဘုရားသခင္ ငါ့ကုိ သိေနခဲ့
တစ္ခါတစ္ရံ ငါဟာ ေတြေ၀ေနလည္း
သခင္ရဲ႕လက္ေတြနဲ႔ အဆံုးထိ လမ္းျပေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.