သင္၏အရြယ္ႏုပ်ဳိျခင္းကုိ

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ေစာခူဆဲ

CHORUS
သင္၏အရြယ္ ပ်ဳိျမစ္ျခင္းကုိ အဘယ္သူမွ် မထီမဲ့ျမင္
သင္၏အရြယ္ ပ်ဳိျမစ္ျခင္းကုိ အဘယ္သူမွ် မထီမဲ့ျမင္ မျပဳေစႏွင့္

VERSE 1
၀ိညာဥ္သေဘာနဲ႔ေမတၱာ ထားတတ္စမ္းပါ
စကားေျပာျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းအရာ
လူေတြထိမိလဲစရာ မျပဳမိဖုိ႔ရန္
စိတ္မွာ သတိထားလုိ႔ ဆင္ျခင္စမ္းပါ

VERSE 2
စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္တို႔နဲ႔ စာရိတၱတုိ႔နဲ႔
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရင္ထဲ၀ယ္
ညီအစ္ကုိမိဘတုိ႔နဲ႔ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔အတြက္
ပံုသက္ေသျပဦးကြယ္ ဆင္ျခင္ဦးကြယ္

BRIDGE
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ သီးပြင့္လာတဲ့ အသီးအပြင့္ေတြရဲ႕အလယ္
ဒုိ႔ဘ၀ႀကီးရဲ႕တုိးတက္ေနျခင္း မိတ္ေဆြေတြအျမင္ပဲ
ေဟာေျပာဖူးတဲ့စကားခြန္းေတြနဲ႔ က်မ္းခ်က္ေတြရဲ႕အလယ္
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လိုက္ေလွ်ာက္ေနရင္း မိတ္ေဆြေတြကုိ သင္ကယ္တင္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.