ဆူးေတာထဲကမ်ဳိးေစ့

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ေလးျဖဴ

VERSE 1
 ဆူးေတာထဲကမ်ဳိးေစ့ေလး ျဖစ္ေနၿပီလား
ခ်စ္မိတ္ေဆြ ဆူးပင္ေတြရဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္မႈၾကား
လူးလိမ့္ရင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဘ၀အသက္တာေလး
ႀကီးထြားျခင္းမရွိ အရင္အတုိင္း ျဖစ္ေနၿပီလား

CHORUS 2
(စဥ္းစားပါ) ခ်စ္မိတ္ေဆြ ဟူး
႐ုန္းထြက္လုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါဦး
ဆူးေတာထဲက မ်ဳိးေစ့ေလးဘ၀မ်ဳိးနဲ႔
သြားေတာ့မွာလား

VERSE 2
ေကာင္းေသာေျမက မ်ဳိးေစ့ေလး ျဖစ္ေနရင္ေတာ့
ခ်စ္မိတ္ေဆြ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ေတြ႕ရမွာပဲ
ႀကီးထြားရင့္က်င္ သင့္ရဲ႕ဘ၀အသက္တာေလး
ဥယ်ာဥ္မွဴးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ ခ်မ္းေျမ႕စရာပဲ

CHORUS 2
(စဥ္းစားပါ) ခ်စ္မိတ္ေဆြ ဟူး
အသီးသီးလုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါဦး
ေကာင္းေသာေျမက မ်ဳိးေစ့ကေလး
အျဖစ္ျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါဦး


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.