ခ်ီးမြမ္းသင့္ပါတယ္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
တစ္ေန႔တာရဲ႕ အစမွာပဲ ဘုရားသခင္က လမ္းျပလုိ႔ ေစာင့္ထိန္းခဲ့
ေတြ႕ႀကံဳမယ့္အမႈေတြအတြက္ ဘုရားရွင္ပဲ အားလံုးအတြက္ တာ၀န္ယူေပးမယ္
စားစရာနဲ႔၀တ္စရာအတြက္ ေသာကမ်ား ကင္းရွင္းသြားေစပါတယ္
ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔ မရႏိုင္တဲ့ ဂ႐ုဏာတရား အျပည့္အ၀ပဲကြယ္

VERSE 2
ကုိယ့္ခြန္အား အစြမ္းေတြနဲ႔ ကုိယ့္ေရွ႕ေရးဘ၀အတြက္ေတာ့ မလံုၿခံဳတယ္
မုိက္ေမွာင္တဲ့ေလာကထဲ အလင္းမပါပဲေလွ်ာက္လုိ႔ေတာ့ အႏၱရာယ္ေတြ႕မယ္
ဘုရားရွင္ရဲ႕လက္ေတာ္ထဲ တစ္သက္တာလံုး ေပးအပ္လုိက္ခ်ိန္မွာကြယ္
ေလးလံတဲ့ သင့္အခက္အခဲ ဘုရားရွင္က ရွင္းလင္းေပးမယ္

CHORUS
အရာရာမွာ ေက်းဇူးတရားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ ဖံုးလႊမ္းထားဆဲကြယ္
မကုန္ႏုိင္တဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြအတြက္ ေရတြက္ရင္း ခ်ီးမြမ္းလုိက္ဦးကြယ္
ကယ္တင္ရွင္ အသက္စြန္႔ခဲ့တာလည္း အျပစ္ရွိတဲ့ ဒုိ႔အားလံုးအတြက္ပဲ
ကရာနီမွာ အေသြးသြန္းျခင္းေၾကာင့္ပဲ ဒီလူသားအျပစ္လြတ္ခဲ့ၿပီကြယ္
ဘုရားျပဳေပးတဲ့ ေက်းဇူးတရားအတြက္ အစဥ္ေရတြက္ဦးကြယ္
အသက္ဆံုးတဲ့ထိတုိင္ ခ်ီးမြမ္းသင့္ပါတယ္

VERSE 3
တစ္ေန႔တာရဲ႕အဆံုးတုိင္ပဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈေတြအတြက္လည္း
ဆပ္မကုန္တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေမတၱာအတြက္ ခ်ီးမြမ္းလုိ႔ ျပန္ေရတြက္ဦးကြယ္
ေလာကီနဲ႔ ခြဲခြါလည္း အသက္ထာ၀ရစိတ္ခ်မႈ ကယ္တင္ေပးခဲ့
မထုိက္တန္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိခဲ့


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.