ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ

>>>Download

ဆုိ - ထူးအိမ္သင္

VERSE 1
တိတ္တဆိတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြား ၀ိညာဥ္အသက္တာေလးေတြ ေလေပၚမွာ အရာမထင္ေပ
ဘုရားနဲ႔ေ၀း တရားနဲ႔ေ၀း ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေ၀း စာတန္အႏုိင္ယူေန
ေရႊေရာင္ၿပိဳးပ်က္ညေလး မာယာမီးထြန္းညေလး ဒါကုိ သုခ စြဲမွတ္ေန

VERSE 2
တေရြ႕ေရြ႕ျပန္ေတြးျမင္ အတိတ္ဆီက ေႏြဥယ်ာဥ္ ေဂသေရွမာန္ေခၚတြင္
ႀကီးစြာေသာ မ်က္ရည္နဲ႔ ေတာင္းဆုေျခြ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ သင့္အတြက္ေပ

CHORUS
အတိတ္အားလံုး ပုိင္စုိးသူ လူတုိင္းအတြက္ အသက္ေပးသူ ၀ိညာဥ္အရွင္ဟာသူ
ျပန္လည္ေအာက္ေမ့မိေသး ရင္မွာေလ အတုိင္းမသိ ပူေဆြး
တစ္ခ်ိန္က ပြဲေတာ္ေန႔ရက္တစ္ေန႔
(ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲေန႔)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.