ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီးသည္

>>>Download

ေတးေရး -
ေတးဆုိ - ခမ္းဘိခ္

VERSE 1
အခ်ိန္နာရီေတြ ေျပာင္းလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ျပန္လာေတာ့မယ္
ဒီအရာေတြကမၻာေတြ႕ဦးမယ္
ဆုိင္းလင့္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ဘ၀သစ္သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေလၿပီ
ဒ႑ာရီ ပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မေ၀းေတာ့
ရင္ခြင္ေတာ္ ခုိ၀င္နားၾကမယ္
မ်က္စိတမွိတ္ လ်ပ္တျပတ္မွာ လင္းလက္တဲ့တန္ခုိးမ်ားကုိစီး

CHORUS
(ေရႊျပည္ေတာ္ ျပန္ေတာ့မယ့္ခရီးသည္
 ရင္ခုန္တယ္ ဒီအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္
 ႏွလံုးသားထဲ ၀မ္းေျမာက္စရာ
 ဘုရားျမတ္ရဲ႕ဂတိသက္ေသစကား)

VERSE 2
ေသသူေတြ ရွင္ျပန္ထမယ္ ရွင္သူေတြ ခႏၶာေျပာင္းလဲ
ကမၻာေျမရယ္ေနခ်င္ဦး
ရက္စက္တဲ့ ေလာကရဲ႕ သတင္းစကားမ်ား မၾကားသိႏုိင္ဘူး
ယံုၾကည္သူညီေနာင္မ်ားနဲ႔ တဖန္ဆင္တူ ျပန္ဆံုၾကဖုိ႔
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္ သူတကယ္ဆင္းသက္မယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သခင့္ရိပ္မွာ ေႏြးေထြးမႈ အားသစ္ေတြျပည့္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.