အခ်စ္စစ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
အခ်စ္ လူေတြေျပာေျပာေနတဲ့အခ်စ္
ဘယ္သူမဆုိ မကင္းလြတ္ႏုိင္တဲ့အျဖစ္
အမွားအမွန္ မျမင္ႏုိင္တဲ့အခ်စ္
ခဏ လူေတြအခ်စ္က ခဏေလးအတြင္းမွာ
အေရာင္ေတြေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ အခ်စ္ပါ
မေျပာင္းႏုိင္ေသာအခ်စ္မ်ားနဲ႔ ျပန္ဆံုခ်င္ေသးလုိ႔

CHORUS
ရွာေနလည္း အေ၀းဆံုးေျပး ဘယ္မွာ အခ်စ္စစ္ေတြ႕ႏုိင္မလဲ
ငါရရွိဖူးခဲ့တာလည္း အကုန္လံုး အတုမ်ားပါပဲကြယ္
ေမွ်ာ္ေနဆဲ ဒုိ႔ဘ၀ရဲ႕ ကႏၱာရအတြက္ စမ္းေရေလး
ဘ၀ေမာပန္းတဲ့ ခရီးရွည္ထဲ ဆံုေတြ႕ႏုိင္ခြင့္ေမွ်ာ္လင့္တယ္
အခ်စ္စစ္ေတြနဲ႔

VERSE 2
အျပစ္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်စ္က အျပစ္မ်ားျဖစ္ကာ
လူေတြ အမုန္းနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းၾကတာ
အနားမွာ ျမင္ေနရင္းနဲ႔
အခု ငါရွာေတြ႕တဲ့ ခ်စ္ျခင္းပဲ ယံုၾကည္ကုိးစားေနခဲ့မိၿပီ
သခင့္ခ်စ္ျခင္းေတြကေတာ့ ဘယ္ခါမေျပာင္းလဲ

BRIDGE
ေလာကႀကီးရဲ႕ ဘယ္မွာမ်ား အခ်စ္စစ္ေတြ႕ႏုိင္မလဲ
ေသာကမ်ားနဲ႔ ရွာေနတုန္း ေတြ႕ခဲ့ အသက္ေပးတဲ့အခ်စ္ရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.