ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

>>>Download

ေတးဆုိ  - ရတနာဦး

VERSE 1
ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ ငုိသံၾကားလား နည္းနည္းေလး နားစြင့္ၾကည့္ဦး
ၿငိမ္သက္ျခင္းမဲ့ မေရရာခရီးဆက္ အားခ်ိနဲ႔ကေလးငယ္မ်ား
အေျဖရွာမေတြ႕ေသာ ဘ၀ျပႆနာ အၾကင္နာေတြေ၀းကြာ
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္ေလးမရေလာက္ေအာင္ ဆာေလာင္မႈမ်ားစြာၾကားထဲမွာ

VERSE 2
ရန္လုိမႈအတြက္ ရန္နဲ႔ရွင္းလုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလမ္းမွမွာကြယ္
ဆင္ျခင္အသိတုိ႔ မာန္မာနအား ျပားျပားေမွာက္ဦးခုိက္၀ပ္ဆင္း
ဒီလုိဂလဲ့စား လူ႕ျပႆနာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆံုးမလဲ
ဒဏ္ရာနဲ႔ေသြးစီးမ်က္ရည္ ေသသူေတြလည္းေသ ရလဒ္ေတြ

CHORUS
အမုန္းကုိယ္စီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမလား
ေတြ႕ဆံုအတူတကြ အဓိက ျပႆနာရွာ
ဘုရားရွင္ထံပါးမွာ ဒုိ႔အတူတူ ဆုေတာင္းရင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းေကာင္း ေဆာင္ယူစုိ႔ကြယ္

VERSE 3
မခံႏုိင္အၾကမ္းဖက္ မဆုိင္သူထိခုိက္ ၀မ္းနည္းစရာေသာကျမင္ကြင္း
ကမၻာေျမစီးပြား ယုိင္နဲ႔သြားေတာ့ အားလံုးပဲ ဒုကၡေရာက္သြား
အေျဖမွန္မရွိေသာ အမုန္းစစ္ေတြ အျမန္သာရပ္စမ္းပါ
လူကုိလူခ်င္း အမုန္းႀကီးရင္ ဒီကမၻာေျမႀကီးပ်က္သုဥ္းေတာ့မွာ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.