ျမင္တတ္ရင္ေက်းဇူးတင္မယ္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ရဲ႕ လွပမႈအတြက္ လူေတြလူေတြ တင္စား ဖြဲ႕ႏႊဲ႕
ကဗ်ာေတြ စာေတြ ေတးသီခ်င္းေလးေတြ
ကာရံရွင္ေတြ ေရးသားစပ္ဆုိ ဒါေပမယ့္လည္း
ပန္းကေလးတစ္ပြင့္ရဲ႕ လွပမႈအတြက္
ပုိင္ရွင္ ဘယ္သူ ဖန္ဆင္းထားလဲ
ကဗ်ာေတြ စာေတြ ေတးသီခ်င္းထဲမွာ
ကာရံရွင္ေတြ ေရးသားခ်က္ကုိ ငါမျမင္မိဘူး မျမင္မိဘူး

CHORUS
ျမင္လာသူတုိင္းအတြက္ ေလာကရဲ႕အလွမ်ဳိးစံု
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္မယ္
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္မယ္

VERSE 2
ေအးျမမႈရဲ႕ အလင္းေပးသနားတဲ့ ေငြစႏၵာကုိ တင္စားဖြဲ႕ႏႊဲ႕
ကဗ်ာေတြ စာေတြ ေတးသီခ်င္းေလးေတြ
ကာရံရွင္ေတြ ေရးသားစပ္ဆုိ ဒါေပမယ့္လည္း
ေအးျမမႈရဲ႕ အလင္းေပးသနားတဲ့ ေငြစႏၵာကုိ ဖန္ဆင္းထားတဲ့
ပုိင္ရွင္ဘယ္သူျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကုိ
ကဗ်ာေတြ စာေတြ ေတးသီခ်င္းထဲမွာ ငါမျမင္မိဘူး ငါမျမင္မိဘူး

VERSE 3
တစ္ေလာလံုးရဲ႕လွပမႈအတြက္ ပုိင္ရွင္ဘယ္သူဖန္ဆင္းထားလဲ
အခ်ိန္နာရီေတြ ေန႔ရက္လေတြ ရာသီေတြရဲ႕ ေန႔နဲ႔ညေတြ အခ်ိန္မွန္ေနဆဲ
အရင္းအျမစ္အစစ္ကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေတာ့ ပုိင္ရွင္အမွန္ပင္ တကယ္ရွိခဲ့လုိ႔
အစဥ္အလာေတြနဲ႔ အျဖစ္အပ်က္သေဘာေတြ
ျမင္လာေလေအာင္ စကားေျပာလုိ႔ေလ အုိ ဒါေၾကာင့္လည္း ငါျမင္မိၿပီ

CHORUS 2
ျမင္လာသူ ငါ့အတြက္ ေလာကရဲ႕အလွမ်ဳိးစံု
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္
ဖန္ဆင္းထားတဲ့ သခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.