ႏွလံုးသားမီးခြက္

>>>Download

ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
ႏွလံုးရဲ႕အိမ္ ဧည့္ခန္းမွာ အတၱၾကြင္းက်န္လုိ႔ထားလည္း
မခြဲျခား မုိးရြာေနထြက္ေပးၿမဲ မုိးသားေကာင္းကင္ႀကီးလုိ
အဖရဲ႕ေမတၱာ မေျပာင္းလဲ/သိခဲ့ခ်ိန္

VERSE 2
ႏွလံုးသားအိပ္ယာ မနက္ခင္းမွာ အမုန္းနဲ႔မ်က္နွာသစ္ခုိင္းသူ
ေက်းဇူးျပဳကာ တည္ေဆာက္သြားရင္း
ေနာက္ထပ္ ပါးတစ္ဖက္လွည့္လုိ႔ ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္

CHORUS
ရင္မွာ တံခါးမရွိ ရင္မွာ ဓားမရွိ
ဗလာႏွလံုးသား ျပန္လည္ ေမြးဖြား
အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ေစပါ

BRIDGE
ႏွစ္တုိင္ ခရီးအတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား
ခဲယဥ္းျခင္းအတြက္ ခြန္အားမ်ားေပးပါ
မၿငိမ္းေသာ မီးခြက္ငယ္ေလးျဖစ္ဖုိ႔
ကုိယ္ေတာ္စံုလင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးပါ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.