နားရွိေသာသူၾကားပါေစ

>>>Download

ေတးဆုိ - ေအာင္ေအာင္

VERSE 1
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ၀မ္းေရးအတြက္
ေလာင္ၿမိဳက္ရင္းနဲ႔ ဘ၀အဆံုးသတ္မလား
ဘုရားအရိပ္ကုိ ခုိနားဖုိ႔ မစဥ္းစားဘူးလား
အငယ္ဆံုးေသာသူကုိ ျပဳစုပါမိတ္ေဆြရယ္

VERSE 2
မုိက္ျပစ္မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ဖုိ႔အေရး
ဘုရားေက်ာင္း၀၍ မင္းမေပ်ာ္မလား
ဘုရားအခ်စ္ကုိ နားမလည္ေသးဘူးလား
ဆင္းရဲေသာသူကုိ ျပဳစုပါ မိတ္ေဆြရယ္

CHORUS
အံ့ၾသဘြယ္ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ ျပသေနတယ္
ထိမိ၍ လဲသြားစရာ ျဖစ္ေနခဲ့လား
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဖတ္၍ ခြန္အားယူပါ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးခဲ့တာ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြပဲ

VERSE 3
အားလံုးေကာင္းမြန္အေရး စြန္႔လႊတ္ရဲတယ္
ေသြးသြန္းခဲ့တဲ့ တစ္ေယာက္ေသာသူေတာင္
ၾကားဖူသူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးလား
နားရွိေသာသူက  ၾကားရမယ္ မိတ္ေဆြရယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.