ေရႊလင္းယုန္ႏွလံုးသား

>>>Download

ေတးဆုိ  - ခရစၥတုိဖာ

VERSE 1
စူးရွလြန္းတဲ့ မ်က္လံုးေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရဲရင့္စြာ
ေတာင့္တထားတဲ့ စာစကားရွိခဲ့
မုိးသားျမင့္ထက္ ထုိးေဖာက္ကာ စြမ္းအားရွိသမွ် အသံုးခ်တယ္
ျမင့္ျမတ္စိတ္ဓါတ္ ေရႊလင္းယုန္ႏွလံုးသားနဲ႔

CHORUS
ကုိယ္စီမွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႏွလံုးသားေတြ
ကမၻာေျမကုိ ယုယဖုိ႔ေလ
အေမွာင္နယ္ေျမက ႐ုန္းထြက္ခဲ့ အစြမ္းရွိသမွ်
သခင့္အတြက္ ပ်ံသန္းစုိ႔ေလ

VERSE 2
လႈိင္းလံုးႀကီးမ်ား ၾကမ္းတမ္းပါေစ ရက္စက္လွတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ဒဏ္
ခါးသီးလြန္းတဲ့ မုန္တုိင္းကုိ အားျပဳလုိ႔
စြမ္းအားထပ္ဆင့္ မုိးျမင့္ပ်ံ အ႐ႈံးမ်ားထဲက
လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားလိုက္ေဟ့ ေရႊလင္းယုန္စိတ္ဓါတ္နဲ႔


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.