႐ုန္းထြက္ေမ့လုိက္ထားခဲ့

>>>Download

ေတးဆုိ - ေလးျဖဴ

VERSE 1
႐ုန္းထြက္ စာတန္ေက်ာ့ကြင္းထဲမွ
ဟုိအရင္လုိ/မူးယစ္လုိ႔ အိပ္စက္ေနလား
ေျပးခဲ့ အေမွာင္သံသရာ အႏၱရာယ္က
ေလရာကုိ ေျပးထြက္လာခဲ့
ႀကိဳဆုိေနအၿမဲပဲကြယ္ ေတြေ၀မေနနဲ႔
ဒီလူရဲ႕အျပစ္ေတြ ျဖဴစင္ခြင့္ရမယ္

VERSE 2
ေမ့လုိက္ အုိ အိပ္မက္ဆုိးႀကီးေတြ
ခါးသီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြလည္း
ထားခဲ့ အေမွာင္ကမၻာမွာ ေပ်ာ္လာခဲ့
အဆုိးအ၀ါးနဲ႔ အက်င့္ေတြနဲ႔
ငုိေန႐ံုမၿပီးဘူးကြယ္ ေခၚေနသံၾကား လွမ္းခဲ့တယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားရယ္ အကုန္စံုျပည့္၀မယ္

CHORUS
ၾကင္နာစြာ ေထြးေပြ႕လုိ႔ထားမယ္
မလြန္ႏုိင္ အက်င့္ေၾကာင့္ ေတြးမငုိနဲ႔
အခ်ိန္မီေအာင္ အေျပးလွမ္းလာခဲ့မယ္
သူ႕ေမတၱာ ခြင့္လႊတ္ကာ ခ်စ္တယ္

VERSE 3
အေသြးနဲ႔ ကယ္တင္ကာခ်စ္ခဲ့တယ္
သူ႕ေမတၱာႀကီးလြန္းပါတယ္
စိတ္ပ်က္ ငုိယုိမေနနဲ႔ေတာ့ေလ
ဘ၀အတြက္ အေျဖရွိခဲ့ၿပီပဲ
ေသခ်ာတဲ့ လမ္းပဲကြယ္ လာပါေလ အတူေလွ်ာက္ၾကမယ္
အခ်ိန္မီေန႔ရက္ေတြ သူလက္ကမ္းလုိ႔ေန


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.