၀မ္းေျမာက္ၾကပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - လႈိင္မ်ဳိး၀င္း၊ စန္းစန္းထြန္း

VERSE 1
ေအးျမမႈိင္းေ၀ ေလာကလူ႕ေျမ ကေလးမ်ားေဆာ့ေန ေပ်ာ္ျမဴးေပ
ေႏြးေထြးေမတၱာ အျပန္အလွန္ တူညီ အေလးထား
၀မ္းေျမာက္ၾကပါ ယခုအခ်ိန္ခါ

VERSE 2
အေပါင္းအသင္းမ်ားဆံု လာျခင္းသြားၾကပုံ
၀တ္ျပဳျခင္းအဆံု တစ္ေန႔လံုးကုန္
အနမ္းပန္းမ်ားျဖင့္ ၾကင္နာေ၀ကာေပးၿမဲ
က်ဴးဧၾကမယ္ သီခ်င္းသံထက္

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေမြးဖြား စိတ္ႏွလံုးသားတုိင္းဟာ
ခုိ၀င္ကာ က်ိန္း၀ပ္မွ ရင္ခြင္မွာတကယ္ ခ်ည္ေႏွာင္တာ အမွားမ်ားစြန္႔ႏုိင္မယ္

VERSE 3
အေရွ႕အရပ္လြင့္ပ်ံ ေတးသီခ်င္းဖြင့္သံ
မ႐ုိးေဟာင္းေသးျပန္ ဆုိေတးဟန္
တမ္းတလ်က္ပါ သူငယ္ေတာ္အရွင္ေလးအား
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာင္းျမတ္ေစသား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.