အျဖဴေရာင္ေန႔စြဲမ်ား

>>>Download

ေတးဆုိ - ခရီးသြားငါးေယာက္

VERSE 1
သူငယ္ခ်င္း ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္
တကယ္ကုိ ဒုိ႔ေပ်ာ္ခဲ့တာေလးေတြ ျပန္သတိရတယ္
မာနကင္းတယ္ အပူပင္ကင္းတယ္
ဘယ္မွာ ရွာေဖြမလဲကြယ္ မရွိေတာ့ဘူး

VERSE 2
သူငယ္ခ်င္း ဒုိ႔ေ၀းရၿပီ
ပူေလာင္မႈေတြထဲမွာ တ၀ဲလည္ နစ္မြန္းခဲ့တယ္
ဂုဏ္ၿပိဳင္ၾကတယ္ အေရာင္ေတြ ခြဲတယ္
အျဖဴေလးေတြပဲ အုိ ျပန္သတိရတယ္

CHORUS
အသိစိတ္ေတြ ကင္းမဲ့ တစ္ခါတစ္ေလ ႐ူးေလာက္ရဲ႕ကြယ္
အားေပးမယ့္ အၿပံဳးေလး ဘယ္မွာလဲ
အုိ အတိတ္ကလုိပဲ ျဖဴစင္႐ုိးသားမႈေတြ ေတာင့္တတယ္
သူငယ္ခ်င္း မင္းက ဘယ္လုိလဲ

VERSE 3
သူငယ္ခ်င္း ျပန္ေတြ႕ၾကရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ေျခရင္းမွာ ဒုိ႔အတူ၀န္ခ်လုိ႔ရယ္
မာနကင္းတဲ့ အေရာင္ေတြမခြဲတဲ့
ဟုိမွာ ဒုိ႔ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႔ အုိ ၾကည္ႏူးတယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.