ဘုရားအတြက္လူမ်ား

>>>Download

ေတးဆုိ - L. လြန္း၀ါ

VERSE 1
ယွဥ္ၿပိဳင္စရာေတြ မ်ားလြန္းေနလား
မခံႏုိင္ေအာင္ အၿမဲ ႏွိပ္ကြပ္လုိ႔လား
ဂ႐ုမစုိက္ အေရးမလုပ္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္သြား
ရယ္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္လုိ႔ထား
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စုပံုသိမ္းထား

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရား ေမ့ေလ်ာ့ေနလား
စာတန္မာရ္နတ္ အေရးေပးသူလား
ဘုရား ဘုရားေျပာၿပီး အတင္းေျပာေနလား
လိမ္ညာတာ အက်င့္ျဖစ္ၿပီလား
အဖဘုရားရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ေတြတဲ့လား

CHORUS
သကၠရာဇ္ေတြ ေျပာင္းသြားေပမယ့္ မေျပာင္းလဲၾကေသးပါ
မုသားေတြ ဆုိဆဲလား မနာလုိတဲ့ စိတ္ထား
သူတုိ႔အသက္ေတြ ႀကီးသြားေပမယ့္ မရင့္က်က္ၾကေသးပါ
အၿမဲလုိ ဗုိလ္က်တာ ဟန္ေဆာင္ေနၾကတယ္/ဟန္ေဆာင္ေနၿပီးေတာ့
အၿမဲပါပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.