သခင့္ေမတၱာမ်ား (?)

>>>Download

ေတးဆုိ - လ်ာလ်န္း၊ အက္စတာေမြာင္

VERSE 1
အရင္တုန္းက ဘ၀မွာ ငါစိတ္ကူးထား မုိးျမင့္ထက္ကုိ
ငါရည္မွန္းခဲ့ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ မနက္ျဖန္
အုိ အိပ္မက္မ်ား အေရာင္ျပယ္သြား

VERSE 2
ငါ အင္အားမ်ားမရွိပါ နာက်င္ျခင္းမ်ား ေပြ႕ဖက္လုိ႔သာ
ငါေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေျဖတစ္ခုရဲ႕ အဆံုးမွာ
ဒီေနာင္တမ်ားသာ ငါ့အနားမွာ

CHORUS
ဒီဘ၀ထဲ ေအးခ်မ္းမႈေတြ ငါဘာတစ္ခုမွ မသိေတာ့ပါ
ငါ့ရင္ထဲ မီးေတာက္ေလာင္ဆဲ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ဘယ္သူေပးမလဲ
ဒီေနာင္တ သခင့္ေရွ႕ေမွာက္မွာ ျပန္၀န္ခ်ရင္းနဲ႔ ဒူးေထာက္ကာ
အုိ သခင္ရဲ႕သူ႕ေမတၱာမ်ား ဒီနာက်င္ျခင္းေတြ အကုန္ကုေပးလာ
(အုိ သခင္ရဲ႕ ေဖးမေနၿပီး ငါလုိအပ္ျခင္းေတြ သူေပးမွာ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.