အလင္းရွင္

>>>Download

ေတးဆုိ - ရတနာဦး

VERSE 1
ေလာကဟင္းလင္းျပင္ထဲ အေဖာ္ေတြမပါတစ္ေယာက္တည္း
အနားမွာလည္း ရွိခဲ့မိတ္ေဆြမ်ားရယ္
ေရွာင္ဖယ္ကာ စြန္႔သြားခဲ့တယ္
ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့ရင္ထဲ နာက်င္စြာရယ္ ခံစားခဲ့
ဘ၀မွာေလ အ႐ႈံးပြဲဇာတ္ေတြမ်ားခဲ့
ဘယ္လုိပံု ေရွ႕ခရီးဆက္မယ္

CHORUS
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေမွာင္ေနတဲ့လမ္းေလးေပၚ
အလင္းတန္းတစ္ခု ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္/ေတြ႕ခဲ့ၿပီကြယ္
ၿငိမ္သက္ျခင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဘ၀အဓိပၸါယ္
ထူးထူးျခားျခား ေပးစြမ္းႏုိင္တယ္
ကၽြႏု္ပ္၏ မ်က္ရည္မ်ားကုိ သူၾကင္နာစြာ သုတ္ေပးခဲ့တယ္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြက္ လမ္းျပရွင္ရယ္ ရင္နာစရာဘ၀ထဲ
အနားမွာအၿမဲ ေထြးေပြ႕ယုယထားတယ္
ေအာင္ျမင္ ဒီဘ၀လမ္းထက္၀ယ္
ေအးျမတဲ့ သူ႕ေမတၱာရယ္ ဆယ္ကမၻာတုိင္မကုန္ႏုိင္ခဲ့
ေမတၱာတရား ႀကီးမားတဲ့အရွင္ မ်က္ရည္
ကယ္တင္ရွင္ ေယဇူးပဲကြယ္


No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.