ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔သခင္

>>>Download

ေတးေရး - မီးမီးခဲ
ေတးဆုိ - မီးမီခဲ

VERSE 1
ဆုိးမုိက္ခဲ့တဲ့ မုိက္ျပစ္မ်ားအတြက္
မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ တိတ္တဆိတ္ေၾကကြဲ
ဘယ္သူက ငါ့ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေပးမွာလဲ
ေသာကမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခ်င္တယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အေရာင္ေတြလြင့္ျပယ္

CHORUS
ဒီလုိ ဒုကၡႏြံထဲ က်င္လည္ အသက္ဆက္ေနခဲ့
ျပင္မရတဲ့အမွားရဲ႕ ေနာင္တကြယ္
မေရွာင္ႏုိင္ဖိစီးမႈေတြထဲ သူေရြးလုိ႔ကယ္ခဲ့
ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔သခင္ရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ

VERSE 2
အဆံုးသတ္မလွတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ေနာက္ကြယ္
ခရစ္ေတာ္ရွင္က ကမ္းလင့္ႀကိဳခဲ့
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ သူဟာ အလင္းေပးမယ့္အရွင္ပဲ
အိပ္မက္မ်ား သူလွပေစခဲ့
သခင္ေပးေနဆဲ စံုလင္အခ်စ္ပဲ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.