လမ္းေရြးပါ

>>>Download

VERSE 1
ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ျပည့္လုိ႔လွ်ံသြား မေမ့ရက္ႏုိင္ဘူး
ေလာကအေမွာင္ထဲ ေလွ်ာက္သြားေနလည္း မေမ့ခဲ့ပါဘူး

PRE-CHO
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရယ္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ
ေလာကအေမွာင္ထဲ ဆားျဖစ္ေစဖုိ႔
ေလာကလူထဲ အလင္း လင္းေစဖုိ႔ပဲ

CHORUS
ရင္ဆုိင္ရာ ေလာကႀကီးထဲမွာ
သင္ဘယ္လုိ ဆံုးျဖတ္ေတာ့မွာလဲ
ေတြေ၀ကာ မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့
ႀကံဳဆံုမယ့္ လမ္းႏွစ္ခြေရာက္ရင္
အေသခံရာလမ္းမွ ေသြးစက္ေတြ ျမင္မယ္ေလ
ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေတာ့
ႀကံဳဆံုရာ လမ္ႏွစ္ခြေရာက္ရင္
အေျဖမွန္ရာ လမ္းကေလးေရြးလုိက္ေလ

VERSE 2
တေရြ႕ေရြ႕ခ်န္ထား အတၱအရာမ်ား မစြဲလန္းႏုိင္ဘူး
ငါ့ရဲ႕သခင္က လမ္းျပကာသြား အေသြးသက္ေသမ်ား

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.