အလင္းေတြ႕ခ်ိန္

>>>Download

ေတးဆုိ - ဖုိးေက်ာ္

အေမွာင္မွာ စီးေမ်ာရင္း စိတ္ေတြ မွားယြင္းမႈ၀ယ္ ႀကီးျပင္ခဲ့
ထင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ႏွလံုးသားမီးအိမ္ အလင္းမ်ားမဲ့
အဆုိးဆံုးလမ္းမ်ားထဲေလွ်ာက္ကာ သာယာမႈေရြးခဲ့

မီးမွန္းသိလ်က္ တုိး၀င္ခဲ့ ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ေႏွာင္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွ
ခြန္အားေတြ ဘယ္မွာရွာေဖြ လမ္းဆံုးမယ့္ ေန႔ရက္နီးခ်ိန္ေရာက္မွာ ေၾကာက္လန္႔လုိ႔
အေသြးအသားဆံုးျဖတ္တဲ့ မက္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ဘ၀ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွားယြင္းမိခဲ့
အ႐ုဏ္ခ်ိန္ေတြ ေမွာင္ေနဆဲလား ဘ၀ရဲ႕လမ္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့
တစ္ခ်ိန္မွာ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ ဒီခ်ိန္မွာ ညင္ညင္သာသာ ေခၚသံၾကား

ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ အနားမွာ အၿမဲရွိခဲ့
ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ အမွားေတြ ေပးဆပ္ခဲ့
မွားယြင္းမိခဲ့တဲ့လမ္းေတြ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ သူ႕အခ်စ္နဲ႔
အခ်ိန္နာရီေတြ အဓိပၸါယ္မဲ့ေနတယ္ ဘ၀တစ္ခုရဲ႕ အဆံုး

ေနာင္တေတြ စိတ္ထဲမွာ စီးဆင္း ဒူးေထာက္ မ်က္ရည္ႏွလံုးသားမွာ စီးက်
ေအးျမလြန္းတဲ့ အရိပ္တစ္ခု စိတ္ခ်မႈေတြ ဘ၀ရဲ႕အတြက္
ရင္မွာ ျခားနားလြန္းလွတဲ့ေန႔ေတြကုိ ၾကင္နာစြာ သူအပုိင္ေပးခဲ့ၿပီး

ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ
ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ ေပးဆပ္ခဲ့
ဟုိအရင္လုိ က်ဴးခဲ့ဖူးတဲ့ အျပစ္ေတြကုိ သူဟာ ေပးဆပ္ၿပီ
ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မွာ အထက္အရပ္သုိ႔

ပူေလာင္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့လမ္းမ်ား ေနာက္ခ်န္ၿပီး ေမွာင္မုိက္ေနခဲ့ရာ ဘ၀အသစ္နဲ႔
ျမင္ႏုိင္ေလၿပီ ဟုိမွာ ေရႊေရာင္တံခါးခ်ပ္တုိ႔ ေတာက္ပလြန္းစြာ ဖြင့္လွစ္လုိ႔
အေသြးနဲ႔ ေရြးခဲ့တဲ့သက္ေသ အျပစ္ရဲ႕အခေတြဟာ ေပးဆပ္ၿပီးခဲ့
ေရစုန္မွာ ေမ်ာရင္း နစ္ျမဳပ္ဆဲအခ်ိန္မွာ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕အခ်စ္ဟာ အသက္ဆက္ခဲ့
ေရွ႕ဆက္ေန႔ရက္မ်ားမွာ ရွင္သန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားနဲ႔

ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ အနားမွာ အၿမဲရွိခဲ့
ယံုၾကည္ရာ အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ အမွားေတြ ေပးဆပ္ခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေပးတဲ့ဘ၀နဲ႔ အသက္ရွင္မယ္ အရာရာအသစ္ျဖစ္ခဲ့
ယံုၾကည္ရာ ဘ၀ရဲ႕အလင္းေတြ႕ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.