မဂၤလာဆုေတာင္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
သမုိင္းအစနဲ႔ ကမၻာဦးတည္းက
တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမေနေကာင္းလုိ႔
အာဒနဲ႔ဧ၀မွစ လူေတြလည္း ေပါင္းဖက္ခဲ့ၾက
ဒါေကာင္းႀကီးထဲက တစ္ခုပဲ

VERSE 2
အ႐ုိးထဲက ကုိယ့္အ႐ုိးပါ
အသားထဲက ကုိယ့္အသားမုိ႔
သာယာသုခရရွိလုိ႔ အစဥ္ထာ၀ရ ေပါင္းဖက္ၾကဖုိ႔
ဒီေတာင္းဆုေလးကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားထိ ရည္ရြယ္ရင္း

CHORUS
(မဂၤလာခ်မ္းခ်ိန္မွာ ေတးသီခ်င္းေတြဆုိရင္း
ေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေ၀)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.