မာသာထရီဇာ (သုိ႔) အာဂမိခင္

>>>Download

ေတးေရး - ေသာမတ္(စ္)
ေတးဆုိ - ေရာဘတ္

VERSE 1
အျပာေရာင္မုိးေသားေအာက္က ေလာကပုိင္ဆုိင္ေသာ ေလာကစည္းစိမ္မ်ား
ဒါေတြကုိ အေရးမထားေက်ာခုိင္းလုိ႔ ပူေလာင္ေသာ အရိပ္မဲ့ခေရာင္းလမ္းသုိ႔
ရည္ရြယ္ရာ ေရွ႕သုိ႔ တစ္လွမ္းခ်င္းတုိး ႏွင္ေလေသာ ဖ၀ါးႏုႏုခရီးရွည္
ေျခလွမ္းေတြ အုိ အဆံုးသတ္ထိတုိင္

VERSE 2
ေ၀ဒနာဆုိးမ်ားထုိးႏွက္ဒုကၡ ႏူနာစြဲ ေလာကသားေတြၾကား
ရြံ႕ရွာဖြယ္ ပုပ္ပ်က္ အနံ႔အသက္မ်ား ရင္ဆုိင္ရင္း ေသြးရင္းသားရင္းအလား
ဘယ္ဆီမွာ မိဘမရွိတဲ့ကေလးမ်ား မွီခုိ အားထားခဲ့ရေမတၱာ
ေ၀မွ်ေန ငါတုိ႔ရဲ႕ မိခင္

CHORUS
မာသာထရီဇာ လံုၿခံဳရာမဲ့/တြယ္ရာမဲ့ သားသမီးတုိ႔ရဲ႕ အေမ
မာသာထရီဇာ အပယ္ခံတုိ႔ဘက္က ရပ္တည္လုိ႔
မာသာထရီဇာ ဒီကမၻာႀကီးထဲက ျမင့္ျမတ္သူ
သိသူမ်ားထဲက သိသင့္တစ္ပါး / မိခင္မ်ားထဲက မိခင္တစ္ပါး

VERSE 3
မတူညီတဲ့ ဇာတ္အနိမ့္အျမင့္ခြဲျခား ေရေျမျခား တုိင္းတစ္ပါးအမ်ဳိးအႏြယ္ၾကား
ေစသူငါ ႏွလံုးသားအရင္းျပဳလုိ႔ ကယ္သူမဲ့အ႐ႈံးသမားတုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ဖုိ႔
အၾကင္နာလက္ရဲ႕ အယုအယတုိ႔ ရင္ကုိ ၿငိမ္းေအးတဲ့စကားေလးေတြ
သူအၿပံဳးေတြ အုိ အဆံုးသတ္ထိတုိင္

VERSE 4
ကမၻာလူသားတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းၾက မာသာရဲ႕ အက်ဳိးျပဳေကာင္းသတင္းမ်ား
ကယ္တင္လုိ သူ႕ရဲ႕ အသဲႏွလံုးမုိ႔ ႏုိဗယ္လ္ဆု ၀ုိင္း၀န္းခ်ီးျမႇင့္လုိ႔
ဘာသာစံုဂုိဏ္းဂဏအသီးသီးတုိ႔ ဂုဏ္ယူလုိက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြ
ခ်န္ရစ္ေန ငါ့တုိ႔ရဲ႕ မိခင္

BRIDGE
ငါတုိ႔အေမ ႏွလံုးသားလွတဲ့အေမ ငါတုိ႔အေမ ဘုရားကခ်စ္တဲ့အေမ
ငါတုိ႔အေမ ထာ၀ရဘံုဗိမာန္သုိ႔ ျပန္သြားၿပီ