႐ႈပ္လွ်င္ရွင္း

>>>Download

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္
Band: MYC
Studio: PTL

CHORUS
ခမ္းေျခာက္လုိ ကြဲအက္ ညႇဳိးငယ္ေနတဲ့၀ိညာဥ္
ျပန္ကာရႊင္လန္းဖုိ႔အတြက္ ႏွိမ့္ခ်ေတာင္းပန္ ကုိယ္ေတာ္ေရွ႔မွာ
စိမ္းလန္းေသာလမ္းအားျပမယ္ ေခၚသံၾကားလား
စိတ္ခ်ပါ ေၾကာက္လန္႔တဲ့စိတ္မ်ား ရဲ ရဲ ရဲရင့္စိတ္ထား

VERSE 1
အေမွာင္ေတြ၀င္လာရင္ ထိတ္ တုန္လႈပ္တာဘာျဖစ္လဲ
ရင္မွာပူေလာင္ဆာေလာင္လာေတာ့ ကယ္တင္မယ့္သူမရွိၿပီ
ေရဆာေနသူေတြကုိ ေရငတ္သူလာခဲ့ဆုိ
ယံုလားဆုိတဲ့အေမး ကတိေတာ္ကုိ ေပးထားၿပီယံု

VERSE 2
ဘာကုိ လုိေနတယ္ေျပာဖုိ႔လည္း သင္လုိတာ ရွင္းလင္း
ဘ၀ရဲ့ ျပႆနာ၀ိညာဥ္ေရးမွာ ႐ႈပ္ေနတာရွင္းပစ္
သင္လုိေနတာ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ နာၾကားရင္း
ဇာတ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပမယ့္ အမႈိက္ကုိေတာ့ ေစာင့္ကာဖယ္ရွင္း

VERSE 3
လာၿပီ လာၿပီ ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ကုိးစား
ကြယ္ကာေနတယ္သိေပါ့ သုိ႔မွ လံုၿခံဳခုိလႈံရာကုိ ကုိးစားေပါ့
ခံ့ခုိင္လာမယ္ လြဲမွားသြားလည္းေလးစား လိမၼာလာေစမယ္
၀ိုး အုိး အုိး အကုန္ယံုကာ ပံုအပ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.