အတၱ၏နိဂံုး

>>>Download

ဆုိ - မ်ဳိးႀကီး

VERSE 1
လူေမြးဖြားကတည္းက အျပစ္ရွိသူ ဂုဏ္ထည္တံတုိင္းႀကီးျခားကာ
ကုိယ္ထင္ရာစြဲ အမ်ားထက္ ျမတ္တဲ့ ငါ
ဒီအတၱမ်ားနဲ႔ အိပ္စက္သူ ထင္ရာအိပ္မက္မက္ကာ
အလြန္အကၽြံစိတ္ကူး ဘုရားနဲ႔ဆက္ျပတ္ၿပီ

VERSE 2
အျပင္႐ႈပ္ေထြးလူ႕ဘ၀အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ထုိလူအားနည္းခ်က္ကုိ
ျမင္တာတစ္စက္ အႀကီးႀကီးခ်ဲ႕တတ္ၿပီ
ေနာင္တအတြက္စိတ္မ်ား ေမြးတတ္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့လည္း
ႀကံစည္ခ်ိန္ပဲ ဘုရား႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီ

CHORUS
(လုိခ်င္တာမရခဲ့ဘူး ထင္တာေတြ တစ္ခုမွမျဖစ္
ဆုိေနတဲ့သီခ်င္းေလးပဲ အဖတ္တင္ခဲ့)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.