ေျပာင္းလဲပါေစေလာက

>>>Download

ဆုိ - ျမတ္ႏုိးဟန္၊ သားႀကီး၊ ဆင္မင္း

ေဒါသမီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္လုိက္ ေမာဟမီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္လုိက္

VERSE 1
လူေတြဟာ အတၱေနာက္လုိက္ကာ
အယူေတြလြဲကာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေန
ဟန္ေဆာင္ျခင္းမ်ား လူ႕ေလာကထဲမွာ
က်င္လည္ေနတာ သိပ္မ်ားျပားလြန္းလာ

VERSE 2
ဒီလုိသာ ဆက္ၿပီးမွားရင္ ဒီေလာက သာယာႏုိင္ဦးမလား
ေသခ်ာေတြးေတာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ
အေမွာင္လမ္းထဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနဦးမလား

PRE-CHO
သာယာေစခ်င္တယ္ ေလာကရဲ႕အလွေတြအား
ျဖဴစင္ေစခ်င္တယ္ လူသားတုိင္းေမတၱာထား

CHORUS
ေန႔ညအခ်ိန္ေတြေျပာင္းသြား ႏွစ္လရာသီေဟာင္းသြားလည္းကြာ
ဒီလုိေနအခ်ိန္ကုန္လြန္သြား
ေျပာင္းလဲပါေစေလာက သက္ရွိခ်ိန္ဟာ ခဏေလးပါ
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေနထုိင္လုိ႔သြား

VERSE 3
ငုိယုိေနတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပါ
ကူညီေဖးမ စာနာႏုိင္ဦးမလား
မာနေဒါသ စိတ္ထားမ်ားထားကာ
လူသားခ်င္း ရန္လုိေနဦးမလား

RAP
ဒီကမၻာႀကီးထဲ ေဒါသေမာဟေတြနဲ႔ ျပည့္ေနခဲ့ရ လူေတြစိတ္ထားမ်ား မနာလုိျဖစ္ေနၾကတယ္
လူေတြရဲ႕ေျပာစကား ေဘးဖယ္ထား လမ္းမွားမေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္လုိ႔သြား
လူသာအခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္ကူညီလုိ႔ အၿမဲပဲ ေစတနာထား ေမတၱာထား
ရန္လုိေနတဲ့စိတ္မ်ား ေဘးဖယ္ထား ကမၻာႀကီးကုိလွေအာင္ ျပင္ဆင္လုိ႔ထား

ENDING
ေဒါသမီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္လုိက္ ေမာဟမီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္လုိက္
(ဒီေလာကရဲ႕ အမုန္မ်ား ငါ့ရင္ထဲမွာေတာ့ အ႐ႈံးမ်ား)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.