အႏႈိင္းမဲ့ဘုရား

>>>Download

VERSE 1
ေက်းဇူးရွင္ အဖဘုရား ကၽြႏ္ုပ္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ တုိး၀င္
တန္ခုိးႀကီးရွင္အနႏၱဘုရား ကၽြႏ္ုပ္ျပပ္၀ပ္လ်က္ ကုိးကြယ္
အုိ … အုိ… အုိ… အုိ…

VERSE 2
ႏွလံုးသားမွာ အစဥ္ေတာင့္တ ေမွ်ာ္ေနအၿမဲပဲ ဆာငတ္ေန
သခင့္အခ်စ္သာ ကၽြႏ္ုပ္အား အရာရာလွပမႈေပးေန
အုိ… အုိ… အုိ… အုိ…

CHORUS
ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္၀ပ္လ်က္ ကုိးကြယ္မည္
၀ိညာဥ္အတြင္းႏွလံုးသားထဲက ကုိးကြယ္မည္
႐ုိေသလ်က္ ၀န္ခံလ်က္ အစဥ္သာအၿမဲ

BRIDGE
ပလႅင္ထက္က စီးဆင္းခဲ့ေလေသာ
တုိင္ေတာ္ထက္က သခင့္ရဲ႕ေမတၱာမ်ား
ဆင္ျခင္တုိင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါးသာ
အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္ဘုရား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.