မာနနဲ႔ေနာင္တ

>>>Download

ေတးေရး - D. ထဲလ္ဒီ
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE 1
ပင္ယံထက္က ပန္းေလးလုိ လွပေနဆဲ
ခ်ဴခ်င္သူေတြ မ်ားလြန္းလုိ႔ သင့္ရဲ႕ဘ၀မွာ
မာန္မာနေလးထားလုိ႔အသက္ရွင္ေနမလား
ေၾကြခ်ိန္တစ္ေန႔ေတာ့ ရွိဦးမယ္ ေတြးမိရဲ႕လား

VERSE 2
ေလာကဘ႑ာ ဆည္းပူးေနရင္ မာနေလး ထားခဲ့ရင္
သတိရပါဦး သခၤါရမၿမဲျခင္းေတြ ဒီကမၻာႀကီးရွိသမွ်ေတြ
အားလံုး ကြယ္ေပ်ာက္ဦးမယ္

CHORUS
မာနေၾကာင့္ ေနာင္တထား ေႏွာင္းသြားေနမယ္
မာနေၾကာင့္ ေနာင္တထား ေႏွာင္းသြားေနမယ္
ေန၀င္ခ်ိန္ရယ္ ျမစ္တစ္စင္း လူသားတုိင္း ျဖတ္ေက်ာ္ရဦးမယ္
ခႏၶာမေၾကြခင္အခ်ိန္ေလး သင္စဥ္းစား အခြင့္ေတြရွိေသးတယ္
မာနေၾကာင့္ ေနာင္တထား ေႏွာင္းသြားေနမယ္
မာနေၾကာင့္ ေနာင္တထား ေႏွာင္းမသြားေစနဲ႔

VERSE 3
အသက္၀ိညာဥ္ဟာ တည္ၿမဲျခင္းေတြထဲ
ထာ၀ရလမ္းေလွ်ာက္ရမယ္ သတိရပါဦး
ပူေလာင္တဲ့ငရဲမီးအုိင္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းရာလမ္းတစ္ခု
သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏွင့္ၿပီ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.