ျပန္လာပါ

>>>Download

ျပန္လာပါ သူငယ္ခ်င္း ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္
ျပန္လာပါ သူငယ္ခ်င္း ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္
ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္ ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္ကြယ္

VERSE 1
ေရွာင္ဖယ္ထြက္သြား ျပန္လမ္းကုိ လွည့္မၾကည့္ေတာ့ပါ
က်င္လည္ရာ အေမွာင္ထဲ ဖလံပုိးလုိ မီးထဲတုိး၀င္
ေပ်ာ္ေနၿပီလား ေပ်ာ္ေနၿပီလား
ဒီမွာေလ သူငယ္ခ်င္း အငယ္ဆံုးလူတစ္ေယာက္ရဲ႕႐ႈိက္သံ
ဥာဏ္ပညာနိမ့္ပါး အငယ္ဆံုးသူ အုိးမဲ့လုိ႔ေန
ၾကည့္လုိ႔ေနမလား မ်က္စိတ္မွိတ္မလား

CHORUS
(သူငယ္ခ်င္းရယ္ မင္းကုိေလ သခင္ဘုရားက ခြင့္လႊတ္ေနတယ္
 လုိက္လုိ႔ရွာေန ဆက္ဆက္ျပန္လာ သူငယ္ခ်င္းရယ္
 သူငယ္ခ်င္းရယ္ မင္းကုိေလ သခင္ဘုရားက ခြင့္လႊတ္ေနတယ္
 လုိက္လုိ႔ရွာေန ဆက္ဆက္ျပန္လာ ဒုိ႔နဲ႔အတူတူ ဆံုဖုိ႔ကြယ္)
(ျပန္လာပါ သူငယ္ခ်င္း ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္
 ျပန္လာပါ သူငယ္ခ်င္း ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္
 ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္ ျပန္လာပါ သီခ်င္းသံၾကားရင္ကြယ္)

VERSE 2
လုိခ်င္ရာအမွန္တရား အေမွာင္ထဲမွာ လံုး၀မရွိပါ
သခင္သာလွ်င္ အခ်စ္ဆံုး မင္းအျပစ္ကုိ ေသြးနဲ႔ေဆးကာ
မင္းအတြက္အၾကင္နာ မင္းအတြက္အၾကင္နာ
အခ်ိန္မလြန္ခင္ျပန္မွ မင္းဘ၀ဟာ တုိးတက္ေတာ့မွာ
ေနထုိင္ရာကမၻာထဲ အက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေတာ့ကြာ
ျပန္လည္ကာပြား ရင္မွာ အင္အား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.