ျပန္ဆံုၾကမယ္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ - ေခ်ာစုခင္

VERSE 1
ဒီကမၻာႀကီးထဲ အလည္လာၾကတဲ့ ေခတၱခဏ ေလာကရဲ႕ဧည့္သည္
ႀကံဳဆံုလာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား ၀မ္းနည္းစရာမ်ားရယ္
မေရရာဘ၀အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ ေတြးမထားတဲံ အနိစၥရဲ႕သေဘာေလ
ရင္ဆုိင္ၾကရ လူသားတုိင္းအတြက္ ေစာင့္တယ္

CHORUS 1
ၾကင္သူမိတ္ေဆြ ေမာင္ႏွမခ်င္းေတြ ခြဲခြာခ်ိန္ႀကံဳရတဲ့အခါ
ရင္မွာေလ တကယ္ကုိ ခံစား ၀မ္းနည္းလုိ႔မဆံုးပါ
ျမင္ေနရတဲ့ ခႏၶာတစ္ခုအတြက္ ၀မ္းနည္းလုိ႔ေတာ့ မထူးျခားေတာ့တယ္
၀ိညာဥ္အသက္အတြက္ အေျဖရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္

VERSE 2
အစဥ္တည္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရအတြက္ ခရီးဆက္မယ့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ရယ္
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ဒီခႏၶာအသက္ တြဲဖက္ေနတုန္း၀ယ္
ထာ၀ရအသက္ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ လမ္းခရီးလည္း သူျဖစ္ခဲ့တယ္
ေယ႐ႈဘုရားက တကယ္စိတ္ခ်မႈေပးတယ္

CHORUS 2
သခၤါရအျဖစ္ ႀကံဳလာတဲ့တစ္ေန႔ စိတ္ပူစရာမလုိေတာ့ေပ
အိမ္ျပန္ရန္ ေသခ်ာတဲ့လမ္း ရွိႏွင့္လို႔ထားတယ္
မငုိပါနဲ႔ေလ ထာ၀ရအိမ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ သြားႏွင့္သူေတြ
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္က်ေတာ့ ျပန္ေတြ႕ၾကစုိ႔ ဒုိ႔အတူ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.