အမွတ္တမဲ့ေမးခြန္း

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE
ၾကယ္စင္ေတြရယ္ လမုိက္ညမွာ အလင္းေပးခဲ့တာ သဘာ၀လား
ေနျခည္ေတြရယ္ လင္းလက္ခဲ့တာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုပဲလား
ဘယ္အရာမဆုိ အခ်ည္းႏွီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ အလုိလုိအတုိင္းျဖစ္မလာ
အရာရာဟာ အစရွိမွ အဆံုးထိ တကယ္ကုိ ခရီးျပဳမွာ ေတြးၾကည့္ႏုိင္မလား

VERSE 2
ပံုမွန္လည္ပတ္ စီးဆင္း အသက္ရွင္ မွားယြင္းမႈေတြ တစ္ပံုႀကီးထဲ
ရင္ဆုိင္ကာေလ ရွင္းရဦးမယ္ အတိတ္ရဲ႕ အဆုိးအေကာင္းမ်ား
ကုိယ္သာမွန္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပဲ ဘ၀အတြက္ အေျဖကုိ ရရွိမွာ
ဒါကုိ မေရွာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကလုိ႔ အားလံုး အေျဖကုိ ဆံုး႐ႈံးတာ လမ္းရွိႏုိင္မလား

CHORUS
ရြက္လြင့္ဆဲ ဘ၀ထဲ အေျဖကုိ မေတြ႕ႏုိင္
အဆုိးေတြရယ္ ဒီအဆုိး ငါဘယ္ကုိေရာက္မယ္
ေတြးေနတုန္း ဘ၀ထဲ အေျဖကုိ ေတြ႕ၿပီ
အႏႈိင္းမဲ့အခ်စ္မ်ား သူေပးဆပ္ကာ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.