ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါး

>>>Download

ေတးဆုိ - ေဇာ္မင္းေအာင္၊ ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္

VERSE 1
အစဥ္ေတာက္ပတဲ့ မ်က္လံုးေတြ အစဥ္တက္ၾကြတဲ့ ခြန္အားေတြ
လူငယ္လူရြယ္ေတြ တာ၀န္ေက်ႏုိင္မလား ေဟ့

VERSE 2
အစဥ္ႀကိဳးစားမယ့္ အခြင့္အေရးေတြ အစဥ္ေကာင္းျမတ္တဲ့ စိတ္ထားေတြ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံလည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ တုိး၀င္မယ္

PRE-CHO
ဒီကမၻာေလာကမွာ ကုိယ္စီေလွ်ာက္ခဲ့ရာ
စာတန္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အသက္ရွင္ေနထုိင္သြားစဥ္

CHORUS
(ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံပါး ခုိလႈံရန္ အျမန္သြား
 ပူပင္စရာမရွိဘူးေလ မိတ္ေဆြတုိ႔ အျမန္သြားေလ)

BRIDGE
စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ေဟာကာၾကားကာ
သီခ်င္းတစ္ပုဒ္နဲ႔ သက္ေသထား
လမ္းျပခဲ့ ဘ၀အေမွာင္ထဲမွာ
ေရြးႏႈတ္ခဲ့ လူကမၻာအား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.