ယံုၾကည္ျခင္းမ်ဳိးေစ့

>>>Download

ေတးဆုိ  - မီမီ၀င္းေဖ

VERSE 1
ညရဲ႕အေမွာင္ထုထဲ တိမ္တုိက္မ်ားဖံုးပါေစ
ၾကယ္ေရာင္အလင္း မျမင္ႏုိင္ေပ်ာက္သြားပါေစ
သန္းေခါင္ညၿပီးဆံုးလုိ႔ ေရာင္နီသန္းမယ့္
ေန႔အခ်ိန္ေရာက္မယ္ ယံုခဲ့တယ္

CHORUS
ကမၻာေျမရဲ႕ အျမင့္ဆံုးေကာင္းကင္
ပင္လယ္ အနိမ့္ဆံုးၾကမ္းျပင္ကုိ ေရာက္သြားလည္း
ကုိယ့္ရင္ထဲက ဘုရားရွင္အေၾကာင္း အၿမဲယံုတယ္

VERSE 2
ဒုကၡပင္လယ္ထဲ မုန္တုိင္းမ်ားက်ပါေစ
ကယ္သူေ၀း အေဖာ္ေတြ စြန္႔သြားပါေစ
မုန္တုိင္းၿပီးဆံုးလုိ႔ ေလျပည္ညႇင္းေလး
ေရာက္လာလိမ့္မယ္ ယံုခဲ့တယ္

VERSE 3
ဘ၀ရဲ႕ဒဏ္ရာအတြက္ မ်က္၀န္းမွမ်က္ရည္
နာက်င္သိပ္ေၾကြကာ ပ်က္စီးပါေစ
ငုိျခင္းၿပီးဆံုးလုိ႔ ဒဏ္ရာကင္းတဲ့
ဘ၀ကုိေရာက္မယ္ ယံုခဲ့တယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.