ႏွစ္ဖက္လွ

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE 1
အဆင္ေျပတုန္း ေပ်ာ္ေနတုန္း ရင္မွာ ဘုရားက ေပ်ာက္ဆံုး
တစ္ေန႔လံုး တစ္ညလံုး ေပ်ာ္စရာလုိက္လုိ႔ ရွာမဆံုး
ရင္ခုန္ႏႈန္း ျမန္ေနတုန္း အရာရာဂ႐ုမစုိက္ႏုိင္
ဘ၀ရဲ႕ခရီးစဥ္ထဲ ခရီးဆက္

VERSE 2
အဆင္မေျပတုန္း ခ်ဳိၿမိန္ေတာ့ ငုိေနခဲ့ရျပန္ေပါ့
ကယ္ပါဦး ကူပါဦး ငါေအာ္ဟစ္လုိ႔ေနလည္း
ကူ(ကယ္)သူမဲ့ ကယ္(ကူ)သူမဲ့ ဒဏ္ရာညနက္ေနဆဲ
ဘ၀ရဲ႕ခရီးစဥ္ထဲ ရင္ေမာၿပီ

CHORUS
အဆင္ေျပရင္ ေမ့ၿပီ ေပ်ာ္ေနရင္ ေမ့ၿပီ
ႏွလံုးသားထဲ ဘုရားျမတ္ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီ
ငုိစရာေတြ ေတြ႕ရင္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေျပးျမင္
ႏွလံုးသားထဲ ဘုရားျမတ္ တမ္းတၿပီ
လူေတြကေျပာင္းလဲ ဘယ္အခါမေျပာင္းလဲ/ဘယ္လုိမွမေျပာင္းလဲ
သခင္ရွိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.