အဆံုးလားအစလား

>>>Download

ေတးဆုိ - ေဟမာေန၀င္း

VERSE 1
အျပာေရာင္မုိးသားေကာင္းကင္ေအာက္မွာ
ေနထုိင္စားေသာက္သြားလာရင္း
ၾကင္နာမႈနဲ႔ ဘ၀ေတြမ်ားစြာ
တြယ္တာမႈ ႀကိဳးစားရင္း ထင္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔အသက္ရွင္စဥ္ တစ္ေန႔မွာ

VERSE 2
ေရာင္စံုပန္းပြင့္တဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ
ရွင္သန္မႈအတြက္ ႐ုန္းကန္ရင္း
ေန၀င္ မီးၿငိမ္းမယ့္အခ်ိန္ေလးဟာ
အမွန္တကယ္ ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာရင္
ဒါဟာ အဆံုးလား ဒါဟာ အစလား
တမလြန္ေရးရာ ေျဖရွင္းမရတဲ့ နက္နဲျခင္းလား

VERSE 3
ေသလြန္မင္းရဲ႕ ေခါင္းပုိဘက္မွာ
သန္ရာ ေျပာၾက နိစၥသတင္း
အေျဖရွာေတြးေတာ့ အမွားအမွန္ၾကားမွာ
ေတြေ၀ ေငးေမာ ရပ္တည္ရင္း
ဒါဟာအဆံုးလား ဒါဟာ အစလား
တမလြန္ေရးရာ ေျဖရွင္းမရတဲ့ နက္နဲျခင္းလား

VERSE 4
ငုိယုိ၀မ္းနည္း ႏႈတ္ဆက္ျခင္း
ေန၀င္ မီးၿငိမ္း လူ႕ဘ၀မ်ားစြာ
အိပ္မက္အလား ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလား ပူေလာင္ျခင္းလား
ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေျဖရပါ့မလား
ဟုိဘက္ကမ္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အေျဖရပါ့မလား


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.