ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေကာင္းကင္

>>>Download

ေတးဆုိ - စည္သူလြင္

VERSE 1
ေလာကႀကီးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား
ဘယ္သူဘယ္လုိ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္ ျမင္ႏုိင္ရဲ႕လား
အျပစ္ရဲ႕အဖုိးအခဟာ ေသျခင္းတရား
ဘယ္လုိဘယ္ပံု လြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္
စဥ္းစားေနလား ေငးေမာေနလား

CHORUS
အုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားရဲ႕ ျပည့္၀တဲ့ေကာင္းကင္
ထာ၀ရအသက္နဲ႔ ဘ၀အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုလိမ့္မယ္
ေလာကီသားရယ္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလမ္းကုိ ေျပးထြက္လွမ္းခဲ့
ထာ၀ရအသက္တြက္ တကယ္စိတ္ခ်လက္ခ်ေနရမယ္
ေလာကီသားရယ္

VERSE 2
အေသြးအသက္ရင္းလုိ႔ ကယ္တင္ထားခဲ့
ယံုၾကည္သူေတြ ငရဲက လြတ္မယ္ ဘာလုိဦးမလဲ
အျပစ္နဲ႔ ေမြ႕ေပ်ာ္ ေမွာင္တဲ့လမ္းထဲ
ယံုၾကည္စြာရယ္ ေျပးထြက္ခဲ့ပါ
အျပစ္လႊတ္သူက ေစာင့္လုိ႔ႀကိဳမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.