ရာစုသစ္လူငယ္

>>>Download

ေတးေရး -
ေတးဆုိ - ေစာ၀င္းလြင္

VERSE 1
မုိးေသာက္ေရာင္နီ လင္းလုၿပီ ႏုိးထစုိ႔ လူငယ္ေတြ
ကုိယ္ေတာ္ေခၚသံ ၾကားသားနဲ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲလား
သခင္ဘုရားရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ မဟုတ္လား
ရာစုသစ္ရဲ႕ ဘုရားသားသမီးေတြေလ

VERSE 2
ဘုိးေဘးမ်ားက ေပးဆပ္လာ သာသနာရဲ႕ခရီးမွာ
ႏုိင္ရာတာ၀န္ထမ္းရြက္ပါ လူငယ္ေတြလက္မွာ
ငယ္ရြယ္တဲ့ဘ၀ ဘုရားအတြက္ေပးတာ အမြန္ျမတ္ဆံုးပါပဲ
ေရႊျပည္ေတာ္အတြက္ ဘုရားသားသမီးေတြေလ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ပန္းတစ္ပြင့္ေကာင္း ျဖစ္ပါေစ
အနာဂတ္ရဲ႕သက္ေသတည္စုိ႔ေလ
ရာစုသစ္ရဲ႕လူငယ္ေတြ သမၼာတရားအတြက္ ေလာကအလင္းပါ
ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ သက္ေသျဖစ္စုိ႔ေလ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.