အမွတ္တမဲ့ေန႔ရက္

>>>Download

ေတးေရး - အယ္လ္ေဇာ္လ
ေတးဆုိ  - ထြဏ္းထြဏ္း

VERSE 1
ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတြမွာ မျပင္ဆင္ၾကဘဲနဲ႔
ေနခ်င္သလုိေနကာ အေပ်ာ္လြန္က်ဴးရင္
လာမယ့္တစ္ခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔
ငုိယုိေအာ္ျမည္ကာ တမ္းတပူေဆြးလုိ႔

CHORUS 1
အမွတ္တမဲ့ေန႔ရက္မ်ား ေရာက္ရွိတတ္တယ္
အမွတ္တမဲ့ေန႔ရက္အတြက္ အသင့္ရွိၾကပါစုိ႔
အမွတ္တမဲ့ေန႔ရက္က လူသားတုိင္းအတြက္ကုိ
အမွတ္တရျဖစ္ဖုိ႔ ေရာက္လာတတ္တယ္

VERSE 2
ဆင္ျခင္ခ်ိန္ေတြမွာ မဆင္ျခင္ၾကဘဲနဲ႔
ေနမ၀င္ခင္ခ်ိန္မွာ ေနႏုိင္ၾကရင္
လာမယ့္တစ္ခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔
ခ်ီေဆာင္ခ်ိန္တန္ရင္ တံပုိးမႈတ္သံၾကားလုိ႔

CHORUS 2
အမွတ္တမဲ့ေနရက္အတြက္ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ
အမွတ္တမဲ့ေရာက္ရွိလုိ႔ သိမ္းဆည္းမယ့္သခင္ကုိ
အမွတ္တမဲ့သတိေမ့တဲ့ ခ်စ္သားသမီးတုိင္းကုိ
အမွတ္တရျဖစ္ဖုိ႔ သတိေတြေပးမယ္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.