ၿငိမ္သက္ျခင္းလြင္ျပင္သီခ်င္း

>>>Download

ေတးဆုိ - မဒီ

VERSE 1
စိမ္းလန္းေသာ က်က္စားရာအရပ္မွာ
စီးဆင္းေသာ ျမစ္တစ္စင္းတည္ရွိကာ
သုိးေလးေတြရဲ႕အနား တီးခတ္ေစာင္းႀကိဳးသံသာယာ
ရင္မွာစကား ကဗ်ာစာသား သံစဥ္အလွတုိ႔ မုိးထိညံ

VERSE 2
ေလာကရဲ႕တစ္ေန႔ခရီးစဥ္ထဲမွာ
ေသာကမဲ့ေစေသာ သခင္ေမတၱာ
သုိးေလးေတြရဲ႕အနား ဂ႐ုစုိက္ယုယအၾကင္နာထား
ကြယ္ကာျခင္း လံုၿခံဳျခင္း နာက်င္ျခင္းမဲ့ သခင့္အရိပ္ကုိ
ခုိလႈံရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္သက္ျခင္း လြင္ျပင္ထဲမွာ

CHORUS
က်က္စား ေမြ႕ေပ်ာ္ရင္း သခင့္အနားက သုိးသူငယ္ခ်င္း
ကမၻာႀကီးထဲ ဒုိ႔အသက္ရွင္ေသာ ခဏ
ခ်ီးမြမ္းစုိ႔ သခင့္ခ်စ္ျခင္း က်ဴးဧလုိ႔ ဖြဲ႕ဆုိရင္း
ကမၻာေလာကလူေတြၾကားေစ