ေနာင္တစိတ္ကုိေပးလွည့္ပါ

>>>Download

ေတးဆုိ - ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

VERSE 1
ေခတ္ရဲ႕အဆံုးကုိ ေရာက္ရွိလုိ႔ေန အဆုိးေတြ အံ့ၾသစရာ
အေသြးအသားေနာက္သာ လမ္းမွားေရြးသူမ်ား
မွားခဲ့က်ိန္စာ လြတ္လမ္းဘယ္မွာ မျမင္ပါလား
နာက်င္မႈေတြခံစား ကယ္ပါ ငုိညည္းသံ မုိးထက္သုိ႔ညံ

VERSE 2
ေက်းဇူးတရားကုိ ေပးထားသည့္တုိင္ ျငင္းပယ္သူမ်ားစြာ
အေကာင္းအဆုိးအသိဥာဏ္သေဘာရဲ႕ေနာက္ကြယ္
ထုိးထြင္းသိျမင္ျခင္းရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္သင္ေသာ္လည္း
ရင္ခုန္မႈေတြ/၀န္ခံမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုး အေမွာင္ေတြပဲဖံုး

CHORUS
ကယ္တင္ရွင္ရယ္ အမွားေတြခြင့္လြတ္ပါ
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေနာင္တစိတ္ကုိ ေပးလွည့္ပါ
ၿငိမ္သက္ျခင္းရယ္ ေပ်ာက္ဆံုးေန တြယ္ရာမဲ့စိတ္ေတြေလ
ေက်ာခုိင္းထားခဲ့ျခင္းရဲ႕ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ကုိ ေျဖလႊတ္ေပးလွည့္ဦး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.