ေမြးေန႔ရွင္အတြက္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - မီးမီးခဲ

VERSE
လူ႕ဘ၀စတင္ေန႔ရက္မ်ား ဘာရယ္မွလည္း မသိခင္မွာ
သခင့္ရဲ႕ေမတၱာရွိႏွင့္ထား ေရတြက္ မခ်ီးမြမ္းမိရင္ေတာင္
ေလာကလမ္းေပၚေလွ်ာက္စဥ္မွာ ရင္မွာ အနာတရျဖတ္ခ်ိန္မွာ
ေန႔ရက္တုိင္း သူေထြးပုိက္ထား အစဥ္ၿမဲ သခင့္ရဲ႕ဂ႐ုဏာမ်ား

CHORUS
ကုန္လြန္ၿပီးေသာ ေန႔မ်ားထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးမ်ားစြာ
ေရတြက္လုိ႔ မကုန္ႏုိင္ေအာင္ ရရွိခဲ့ၿပီ
ႀကံဳလာဦးမယ့္ ေန႔မ်ားထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္လမ္းျပဖုိ႔ရန္
ေမြးေန႔ရွင္ရယ္ ဆုေတာင္းေပးလုိက္တယ္

ENDING
Happy Birthday
Happy Birthday
Happy Birthday
Happy Birthday
Happy Birthday


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.