ဆံုမယ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စံပီး

VERSE
အနီးနားက လက္တစ္စံု ေ၀းကြာၿပီ
ဖမ္းဆုပ္မရ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့
တမ္းတတဲ့ စိတ္ေတြ မဆံုးႏုိင္လည္း
အေ၀းဆံုးခရီးထြက္သြားႏွင့္သူ

VERSE 2
ေန႔ရက္တုိ႔ ေ၀းကြာခဲ့ေပမယ့္
သူ႕အရိပ္လုိ႔ မွတ္ထင္ဆဲ
ခ်ိန္းခ်က္တဲ့ ေန႔တကယ္ေရာက္လာေတာ့
အေ၀းဆံုးခရီးျပန္ႏွင့္ေပါ့

CHORUS
တစ္ေန႔ေတာ့ဆံုမယ္ ယံုၾကည္ေနဆဲ
ေ၀းၾကေပမယ့္လည္း မငုိေတာ့ဘူးေလ
တစ္ေန႔ေတာ့ ဆံုမယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုမွာ

VERSE 3
ေလာကထဲ ဒုိ႔ဟာ ဧည့္သည္ပဲ
အခုိးအေငြ႕လား ေပ်ာက္ကြယ္ဆဲ
အားလံုးလည္း တစ္ေန႔မွာ ေတြ႕ႀကံဳမယ္
ေလာကရဲ႕ အျပန္လမ္းခရီးကုိ


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.