ပ်ဳိရြယ္ျခင္းမီးအိမ္

>>>Download

ေတးေရး - စံပီး
ေတးဆုိ - စင္ဒီ၊ ႀကိဳးၾကာ

VERSE 1
ပ်ဳိရြယ္ေသာအသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားျပည့္ေနတာ
ဒါကုိ ဘုရားအတြက္ အလင္းေရာင္ေလးမ်ားအျဖစ္ သင္လင္းလုိက္
ဒုိ႔မွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္ေတြ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့အသက္တာေတြ
အပ္ႏွံေပးဆပ္ရင္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး အသက္ဆက္ရွင္ပါ

VERSE 2
ရွင္သန္ဆဲေန႔ေတြမွာ ယံုၾကည္ျခင္းမီးအိမ္ကုိ
အေမွာင္ကမၻာထဲကေန ေတြ႕ရွိသြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္
အခ်ိန္ေတြတုိင္းလင္းေစပါ ဘ၀ေတြေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တာ
ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း ဒုိ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ရွိေနတာ

CHORUS
အၿမဲ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕မီးအိမ္ အလင္း ဒီကမၻာထဲ ျမင္ေစရန္
ဒုိ႔ ရွင္သန္ဆဲေန႔ရက္ေတြ အသက္ရဲ႕စမ္းေလး ျဖစ္ေစမယ္

ENDING
(ယံုၾကည္ျခင္းမီးအိမ္အလင္းေလးကုိ လင္းေစပါ)


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.